Koperton

Jak zamówić koperty

Wystarczy wysłać wiadomość na nasz adres mailowy

W treści wiadomości prosimy o podanie ilości zamawianych kopert, formatu oraz o dołączenie projektu.
Projekt powinien być przygotowany zgodnie z naszymi wytycznymi - Jak przygotować projekt.

W przypadku braku projektu nasz grafik może go bezpłatnie przygotować.
W tym celu prosimy o przesłanie logotypu oraz danych adresowych do umieszczenia na kopercie.
Możemy również na podstawie dostarczonej koperty lub jej skanu wykonać graficzne odzwierciedlenie projektu.

Po przygotowaniu projekt jest zawsze wysyłany do akceptacji klienta.

Oferujemy bezpłatny wydruk testowej koperty, którą wyślemy do Państwa na nasz koszt listem priorytetowym.

Szybki kontakt

Drukarnia KOPERTON
ul. Bolkowicka 4a
60-301 Poznań 
tel. 61 867-38-50  (9.00-17.00) e-mail: drukarnia@koperton.pl